นโยบายการคืนสินค้าและคืนเงิน
Jelly CARE มีความยินดีให้ลูกค้าเลือกบริการคืนสินค้าหรือคืนเงิน

อย่างไรก็ตามทางบริษัทมีข้อกำหนด บางประการสำหรับนโยบายดังกล่าว

นโยบายการคืนสินค้าและคืนเงิน

 1. เมื่อได้รับสินค้าเรียบร้อยแล้ว ท่านจำเป็นต้องตรวจสอบสินค้าและดำเนินการคืนสินค้าภายใน 7 วัน นับจากวันที่ท่านได้รับสินค้าจาก Jelly CARE โดยสินค้าต้องอยู่ในสภาพเดิมปราศจากการใช้งานและความเสียหาย มิฉะนั้นทางบริษัทฯ อาจปฏิเสธคำร้องขอคืนสินค้าของท่าน
 2. ท่านจำเป็นต้องส่งสินค้าที่มีความบกพร่องหรือมีความเสียหายใดๆ กลับคืนให้ Jelly CARE ภายใน 7 วันหลังจากได้รับสินค้าเรียบร้อยแล้ว
 3. โปรดทราบว่าท่านจำเป็นต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งคืนสินค้า เว้นแต่ในกรณีที่สินค้าชำรุดเสียหาย อันเนื่องจากการผลิต และ/หรือ การจัดส่งของ Jelly CARE โดยทางบริษัทฯ ยินดีจัดส่งสินค้าที่ถูกต้องให้ท่านใหม่ และยินดีรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด
 4. เพื่อการพิจารณาคืนสินค้าเป็นไปตามอนุมัติ โปรดคืนสินค้าในสภาพเดียวกับที่ท่านได้รับจาก Jelly CARE ด้วยเหตุนี้ท่านจำเป็นต้องแพ็คสินค้าส่งกลับมาอย่างระมัดระวังและแน่ใจว่าสินค้าจะไม่ชำรุดเสียหายจากการขนส่งกลับคืน
 5. สำหรับการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า โปรดติดต่อ Line: @jellycare และระบุชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์เพื่อดำเนินการคำร้อง เมื่อ Jelly CARE ได้รับคำร้องขอของท่านแล้ว เจ้าหน้าที่จะติดต่อท่านผ่านทางโทรศัพท์ หรือทางอีเมลเพื่อดำเนินการขั้นตอนต่อไป
 6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่รับการแลกเปลี่ยน หรือคืนสินค้าในกรณีดังต่อไปนี้
  1. สินค้าที่ไม่ได้สั่งซื้อจาก www.jellycare.me
  2. ผลิตภัณฑ์ที่ได้ทำการแกะ ฉีก หรือเปิดใช้งานแล้ว
  3. สินค้าที่มีความเสียหาย หรือความเสียหายอันเนื่องมาจากการแพ็คสินค้าส่งคืน Jelly CARE ของตัวท่านเอง
  4. ท่านไม่ได้ส่งสินค้ากลับคืนบริษัทฯภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า
  5. กรณีสินค้าเป็นของแถม หรือสินค้าร่วมรายการพิเศษแบบมีเงื่อนไข